Na szczepienia przeciwko COVID-19 zapisało się 670 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu łukowskiego. Będą oni szczepieni w łukowskim szpitalu, który jest szpitalem węzłowym.
  Od 8 stycznia nauczyciele mogli zgłaszać u dyrektorów placówek chęć zaszczepienia. Mogli zapisywać się nauczyciele przedszkoli, osoby zatrudnione na stanowiskach pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I – III szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna szkół i placówek.

  Szczepienia nauczycieli z powiatu łukowskiego rozpoczną się w sobotę, 13 lutego. Tego dnia zaszczepionych zostanie pierwsze 100 osób.

  Do dziś, w pięciu punktach szczepień prowadzonych przez łukowski szpital zaszczepiono w sumie 2 300 osób.