Do burmistrza Łukowa dotarło pismo z Komendy Powiatowej Policji z prośbą o rozważenie możliwości cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu właścicielowi „Warki”, który pomimo obostrzeń wznosił swoją działalność. Policja argumentuje, że takie postępowanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta.

  Burmistrz Piotr Płudowski odpisał już policjantom.
W piśmie, które do nich wysłał wymienił wszystkie prawne możliwości cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu jakie daje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I jak czytamy w piśmie burmistrza, brakuje podstaw prawnych, aby móc rozpatrzyć pozytywnie prośbę policji. Właścicielowi „Warki”, który wznowił swoją działalność pomimo obostrzeń nałożonych przez rząd na branżę gastronomiczną, zezwolenie na sprzedaż alkoholu nie zostanie cofnięte.