Mateusz Mućka, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie awansował do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Był najlepszy w etapie szkolnym, który odbył się 25 stycznia, i w którym wzięło udział 27 uczniów.

  Mateusz Mućka jest uczniem klasy I w zawodzie technik agrobiznesu. W etapie szkolnym olimpiady zdobył najwięcej punktów. Drugie miejsce zajął Marcin Jędrych z klasy IV TAŻ, a trzecie – Paweł Piotrowicz z klasy III TAL. Mateusz przygotowuje się obecnie do etapu okręgowego olimpiady, zarówno do testu, jak i do pytań otwartych. Będzie miał także za zadanie wykonać pracę badawczą, którą opublikuje w formie prezentacji pod kierunkiem nauczycielki Renaty Wawryniuk.