„Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród łukowskich szkół, tak jak i w ubiegłym roku, najlepiej wypadło IV Liceum im. Jana Pawła II oraz technikum działające w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta.

  W Rankingu  Liceów 2021, „Medyk” uplasował się ponownie na 20. miejscu w województwie lubelskim. Na 21. miejscu sklasyfikowano I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie (pięć pozycji w górę w porównaniu do roku 2020). Dało to odpowiednio 380 i 424 miejsce w Polsce. Oba łukowskie licea otrzymały tytuły „Srebrnej Szkoły”. Najlepsze w województwie lubelskim od wielu lat jest I LO im. S. Staszica w Lublinie. Nasze szkoły zostały wyprzedzone jeszcze przez licea z Zamościa, Dęblina, Białej Podlaskiej, Puław i Lubartowa.

  W Rankingu Techników na ósmym miejscu w województwie i 112 w Polsce uplasował się Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta. W ubiegłym roku łukowski „Rolnik” znajdował się w pierwszej „setce”.

  W rankingu techników znalazły się również Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, który w województwie zajął 46 miejsce oraz Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, który uplasował się w naszym województwie na 59 miejscu Na Lubelszczyźnie najlepszym technikum ponownie uznane zostało Technikum Elektroniczne w Lublinie.

  Zgodnie z postanowieniem Kapituły Konkursowej, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy uczniów w olimpiadach oraz wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W technikach brano pod uwagę także wyniki egzaminu zawodowego.