Blisko 2 mln 400 tys. zł będzie kosztować realizacja projektu pod nazwą „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”. To zadanie, na które władze powiatu łukowskiego otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą tej inwestycji ma być firma z miejscowości Lendo Ruskie, z powiatu ryckiego.

  Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje przebudowę oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku znajdującego się przy muzeum, co bezie kosztować 1,9 mln zł. Część druga – przebudowa kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei – ma kosztować 405 tys. zł. Podpisanie umowy z wykonawca na rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej” zaplanowano na początek lutego.

   W ramach realizacji I części zamówienia planuje się:

Wymianę posadzek w całym budynku wraz z wprowadzeniem nowych warstw posadzki na gruncie zwieńczonej parkietem dębowym;

Uzupełnienie, naprawę tynków i przemalowanie wszystkich ścian i sufitów;

Likwidację schodów drewnianych oraz roboty ciesielsko – stolarskie związane z renowacją drzwi;

Remont konstrukcji drewnianej poddasza;

Izolację przeciwwodną istniejących ścian fundamentowych

Wykonanie nowej opaski z kamienia z kostką granitową wokół budynku, zamocowaną na ławie betonowej;

Montaż nowych rur spustowych oraz rynien z tytanu cynku;

Remont schodów zewnętrznych, poprzez skucie istniejących płyt lastrykowych, uzupełnienie konstrukcji schodów oraz montaż kamiennych, naturalnych, płyt granitowych, płomieniowanych antypoślizgowych;

Wykonanie nowego ogrodzenia, w tym słupków przybramowych ceglanych, bramy i furtki;

Wykonanie alejek parkowych wraz z ich obramowaniem;

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dostawa i montaż latarni parkowych oraz monitoringu zewnętrznego;

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych oraz c.o., w tym dostawę i montaż pompy ciepła.

W ramach realizacji II części zamówienia planuje się:

wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,

wykonanie alejek dla pieszych o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki wraz z obramowaniem,

wykonanie umocnienia skarp kratką trawnikową,

wykonanie alejki dojazdowej i alejek dla aut o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

wykonanie humusowania z obsianiem trawą,

demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia,

dostawę i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, lunety,

odnowienie pomnika i obelisku.

  Na realizację zadania pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” powiat łukowski otrzymał  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.