Miasto Łuków apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, a pieszych prosi o zwrócenie uwagi na to, że droga hamowania pojazdów podczas opadów śniegu ulega wydłużeniu 

  Drogi miejskie, których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich zaliczają się do tzw. V i VI kategorii.

  Oznacza to w skrócie, że służby mają 8 godzin od ustania opadów na usunięcie śniegu. Zaspy oraz tzw. „języki śnieżne” mogą występować cały czas, zaś zaspy i przerwy w komunikacji mogą występować do 24 godzin. Czas 8 godzin dotyczy również usuwania skutków gołoledzi.

  W przypadku dróg VI kategorii, w czasie do 48 godzin na drogach mogą występować: luźny śnieg, nabój śnieżny lub zaspy.

Na swoim profili facebook Miasto Łuków przypomina również: że ZDM „zarządza około 200 drogami, więc naturalnym jest, że proces odśnieżania nie będzie trwał 5 minut.”