29 rysunków oraz 31 zabawek wpłynęło na internetowy konkurs plastyczny, który odbywał się pod hasłem „Cztery pory roku w GOK-u – zima”. Członkowie komisji przyznali dwie nagrody główne i sześć nagród specjalnych, a dla kolejnych dziesięciu uczestników wylosowali maskotki
i słodycze.

  Nagrodę główną za rysunek o tematyce zimowej otrzymał Jakub Luty ze Żdżar, a w kategorii zabawka, postać, figurka zimowa zdobywczynią pierwszego miejsca została Zuzanna Osińska z Gołaszyna. Obydwoje otrzymali bony o wartości 300 złotych każdy. Nagrody specjalne w postaci maskotek i słodyczy trafiły do Zuzanny Wileńskiej z Ławek, Amelii Adamiak z Gołaszyna i Marcela Mućki z Dminina za rysunki oraz Nikoli Budziak z Zalesia, Nikoli Izdebskiej z Dminina i Piotra Śledzia z Kownatek za zabawki, postaci i figurki.

  Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie już przygotowuje trzy kolejne edycje tego konkursu – wiosenną, letnią i jesienną.