81osób odpowiedziało na zaproszenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji do udziału w zimowych konkursach. Odbywały się one w ramach ferii. Ze względu na pandemię wszystko działo się on-line.

  W ramach „Ferie z OSiR-em 2021” zorganizowano konkursy „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportu”, Stwórz swój oryginalny wzór”, „Zabawa w słowa”, „Krzyżówka Nr 1”, „Krzyżówka Nr 2” oraz „Krzyżówka Nr 3 z Zielonym Gajem”. Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży
z łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wzięło w nich udział w sumie 81 osób.