W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie, po raz pierwszy od wielu lat odnotowano mniej urodzeń niż zgonów. Jak informuje nas Jadwiga Skwarek, kierownik USC, w ubiegłym roku w Łukowie zarejestrowano 584 urodzeń, zaś zgonów było 650.

  Na przestrzeni ostatnich lat liczba urodzeń i zgonów przedstawia się następująco:

2015: urodzeni – 953, zgony – 611

2016: urodzeni – 866, zgony – 579

2017: urodzeni – 961, zgony – 622

2018: urodzeni – 821, zgony – 639

2019: urodzeni – 718, zgony – 608

2020: urodzeni – 584, zgony – 650

  Urząd Stanu Cywilnego poinformował nas również, że w minionym roku w łukowskich parafiach i miejscowym urzędzie zawarto w sumie 195 małżeństw. Kilkoro naszych mieszkańców zawarło związek małżeński z obcokrajowcem, m.in. z takich krajów jak Białoruś, Holandia, Ukraina, Egipt i Wielka Brytania.