Po dwóch i pół roku od momentu kiedy zakończono przebudowę zbiornika Zimna Woda okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych. Jak się okazuje, na skutek falowania wody, erozji ulega duży  odcinek skarpy.

  W budżecie miasta na 2021 rok przeznaczono 300 tys. zł na naprawę i umocnienie 800-metrowego odcinka północno-wschodniej grobli. Na skarpie zostanie ułożona geo-włóknina oraz wykonane zostanie umocnienie brzegowe z siatki stalowej wypełnionych kamieniami.

  Skarpa, na skutek falowania wody w zbiorniku, ulega erozji i wymaga natychmiastowej interwencji w zakresie jej zabezpieczenia przed dalszym, postępującym w szybkim tempie niszczeniem. W opinii projektanta i wykonawcy, wskazane roboty są najlepszym i najbardziej trwałym rozwiązaniem zaistniałego problemu.