Urząd Stanu Cywilnego w Łukowie podał dane na temat zarejestrowanych zgonów w 2020 roku. Wynika z nich, że liczba osób, które zmarły w ubiegłym roku nie odbiega rażąco od liczby z lat poprzednich. Uwagę zwraca jedynie bardzo duża śmiertelność w ostatnim kwartale 2020.

  W ciągu całego 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie zarejestrowano w sumie 650 zgonów, z czego ponad jedną trzecią odnotowano w październiku, listopadzie
i grudniu (248).

  W poprzednich latach liczba zgonów była następująca:

rok 2015 –  611 zgonów

rok 2016 – 579 zgonów

rok 2017 – 622 zgony

rok 2018 – 639 zgonów

rok 2019 – 608 zgonów

rok 2020 – 650 zgonów

  Wzrost śmiertelności w czwartym kwartale 2020 roku odnotowywany był w całym kraju. Zdaniem ekspertów są tego dwa powody: druga fala COVID-19 i wstrzymanie leczenia innych chorób z powodu trudnego dostępu do lekarzy
i szpitali. Utrudniony dostęp do lekarzy, czyli narastający dług zdrowotny, jako powód rosnącej liczby zgonów wymienia także Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Liczba zgonów w poszczególnych miesiącach 2020 roku:

styczeń – 40 zgonów

luty – 44 zgony

marzec – 47 zgonów

kwiecień – 50 zgonów

maj – 36 zgonów

czerwiec – 60 zgonów

lipiec – 38 zgonów

sierpień – 48 zgonów

wrzesień – 39 zgonów

październik – 76 zgonów

listopad – 97 zgonów

grudzień – 75 zgonów