Jeden z naszych widzów, pan Zenon Paskudzki, od lat interesuje się historią Łukowa. Uważa, że nasze miasto powinno mieć bardziej godne nazwy ulic, skoro jest jednym z najstarszych grodów na całej Lubelszczyźnie. Napisał już pismo do burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta z propozycjami zmiany nazw ulic. Oto niektóre propozycje:

1.ul. Kanałową zamienić na ul. Zamkową (w Łukowie był kiedyś drewniany zamek),

2. ul. Pastewnik na ul. Biskupa Bartłomieja (mianowano go pierwszym biskupem łukowskim),

3.ul. Staropijarską na ul. Królewską (Łuków był miastem królewskim, a nie prywatnym),

4.ul. Nowopijarską na ul. Bolesława Wstydliwego (władca ten troszczył się o Łuków),

5. ul. Stawki na ul. Błogosławionej Salomei (to siostra Bolesława Wstydliwego, która u papieża wspierała inicjatywę brata utworzenia biskupstwa w Łukowie),

6. ul. Spółdzielczą na ul. Świętej Kingi (żona Bolesława Wstydliwego, finansowo wspierała inicjatywy męża, m.in. powstanie w Łukowie zamku i biskupstwa),

7.ul. Zabrowarną na ul. Bernardynów (Bernardyni funkcjonowali tutaj dwa i pół wieku),

8.ul. Przemysłową na ul. Ignacego Jana Paderewskiego (wybitny Polak, pierwszy premier odrodzonej po 123 latach z niewoli Ojczyzny),

9. ul. Świderską na ul. Lubelską (tędy prowadził stary trakt do Lublina),

10. ul. Kościelną na ul. Kolegiacką (skoro jest Kolegiata w Łukowie, to warto podkreślić ten fakt w nazwie ulicy).