Papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Henryka Tomasika z urzędu ordynariusza radomskiego, który ukończył 75 lat. Jednocześnie ojciec święty mianował biskupem radomskim bp. Marka Solarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.

  Bp Henryk Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 roku w Łukowie. Jest absolwentem LO T. Kościuszki w Łukowie i Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1969 roku w siedleckiej katedrze. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii Radoryż Kościelny. Henryk Tomasik święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 roku. Udzielił mu ich Jan Paweł II. W 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezji radomskiej.

  Bp Henryk Tomasik postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego został w 2009 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też tytuł Doctor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

  W 2019 roku dziennik Rzeczpospolita w swoim artykule sugerował, że biskup radomski Henryk Tomasik tuszował pedofilię. Biskup w 2013 roku otrzymał informację, iż jeden z podlegających mu księży mógł dopuszczać się czynów pedofilskich. Chodziło o ks. Stanisława S., proboszcza parafii w Radomiu. Biskup zlecił wyjaśnienie sprawy, ale kuria nie podjęła działań. Sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu na podstawie wiadomości mailowej, którą do kurii przesłała jedna z domniemanych ofiar. Pisemne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu skierowała w tej sprawie także Komenda Główna Związku Harcerstwa Polskiego, do którego należał ksiądz S. Kapłan, według relacji pokrzywdzonego, miał dopuścić się molestowania w latach 80. O tym, że ksiądz mógł molestować małoletnich, władze kościelne wiedziały od jesieni 2013 roku. Biskup radomski H. Tomasik spotkał się wówczas z jedną z ofiar księdza S. Według Rzeczpospolitej Prokuratury nie zawiadomiono, bo nie było to obligatoryjne i nie wszczęto postępowania kanonicznego. Poproszony o rozmowę na ten temat bp Henryk Tomasik odpowiedział: „Pedofilia to wielkie zło i trzeba z nim walczyć. To jest moja odpowiedź.”