Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyróżniło 150 podmiotów z całej Polski „Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Wśród certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej w kategorii „Najlepszy pracodawca” znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie.

  W chwili obecnej ZAZ w Łukowie zatrudnia 33 osoby niepełnosprawne, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wspieranych przez 8-osobowy personel rehabilitacyjno-obsługowy. Podstawowym zadaniem Zakładu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz w miarę indywidualnych możliwości, aktywnego życia. Podstawowym celem ZAZ jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników.

  Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi sprzątania pomieszczeń, pielęgnacji zieleni, szycia ręcznego i maszynowego oraz haftu komputerowego.