Decyzją radnych z miejskiej koalicji, o 71 tys. zł wzrosła dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z tego działu pieniądze otrzymuje m.in. ŁKS Orlęta Łuków.

  Dziesięciu radnych z PiS i trzech radnych z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej wprowadzając zmiany do budżetu na 2021 rok zdecydowało m.in. o rezygnacji z opracowania projektów budowy krytego boiska nad Krzną, przebudowy amfiteatru i budowy tężni solnej oraz z utworzenia nad zalewem Zimna Woda pola kempingowego. Pieniądze z tych trzech inwestycji – czyli w sumie 360 tys. zł, postanowiono przeznaczyć m.in. na zwiększenie dotacji jakich udziela samorząd jednostkom pożytku publicznego. Dołożono m.in. 71 tys. zł na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to dział, z którego finansowe wsparcie otrzymują m.in. uczniowskie klubu sportowe oraz stowarzyszenia sportowe. Burmistrz planował przekazać 550 tys. zł. Po zmianach wprowadzonych przez radnych z koalicji kwota ta wzrosła do 638 tys. zł.

  Po rezygnacji z opracowania projektów boiska, amfiteatru itd., pieniądze przeznaczono również na wzrost puli środków, z której wypłacane są m.in. stypendia sportowe oraz nagrody dla trenerów. Na ten cel wydane będzie 95 tys. zł, czyli o 7 tys. zł więcej niż było to zapisane w projekcie budżetu na 2021 rok.