13 radnych z PiS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej wprowadziło do budżetu miasta na 2021 rok zmiany. Podczas ostatniej sesji „zdjęto” m.in. ponad 2 mln 600 tys. zł, które burmistrz Piotr Płudowski w projekcie budżetu przeznaczył na modernizację Placu Narutowicza. Radni przekazali je na 15 różnych inwestycji.

  Wśród inwestycji wprowadzonych do budżetu Łukowa na 2021 rok znalazły się:

– wykonanie projektu ul. Stankiewicza i ul. Łukasiewicz – 70 tys. zł

– remont nawierzchni w ulicach Chabrowej i Makowej oraz wykonanie chodnika przy w/w ulicach” – 165 tys. zł

-wykonanie projektu ul. Bartniej– 250 tys. zł

– wykonanie projektu ul. Kondrackiego – 100 tys. zł

– utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Prusa na powierzchni ok. 12 tys. m2 – 320 tys. zł

– naprawa i umocnienie grobli Zalewu Zimna Woda” – 300 tys. zł

– remont ul. Gałczyńskiego – 230 tys. zł

– remont ul. Dmocha – 400 tys. zł

– budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 3– 120 tys. zł

– wykonanie chodnika w ul. Granicznej– 25 tys. zł

– montaż urządzenia zapobiegającego niekontrolowanemu wypływowi wody z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stasia i Nel – 20 tys. zł

– wymiana podłóg na korytarzach i w części sal lekcyjnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 180 tys. zł

– wykonanie projektu ul. Źródlanej – 70 tys. zł

– wykonanie parku do ćwiczeń StreetWorkout nad rzeką Krzna – 200 tys. zł

– opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Wschodnia, Zacisze, Piaskowa, boczna Radzyńskiej, boczna Partyzantów, Przechodnia, Spokojna (parkingi) wraz z doświetleniem ulicy Skrzetuskiego i Stasia i Nel – 350 tys. zł.