W najbliższą niedzielę 20 grudnia w kościele Świętego Brata Alberta, harcerze z Hufca ZHP Łuków przekażą mieszkańcom Betlejemskie Światło Pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło już do Łukowa. Ogień pochodzi z płomienia w Grocie Narodzenia Pańskiego i jest wręczany przez skautów austriackich i słowackich harcerzom polskim, którzy roznoszą go w całym kraju. Symbolizuje braterstwo, pojednanie, przyjaźń, miłość.

W tym roku akcji towarzyszy hasło „Światło służby”. Odwołuje się do służby Bogu, Polsce i bliźnim, która została zapisana w rocie Przyrzeczenia Harcerskiego. Jak informuje komendant Hufca ZHP Łuków hm. Michał Mojski, przekazanie światła mieszkańcom Łukowa przez delegację z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej odbędzie się w kościele Świętego Brata Alberta w niedzielę, 20 grudnia podczas Mszy Świętej o godz. 10.30.

Każdy, kto chce otrzymać Betlejemskie Światło Pokoju, powinien wziąć ze sobą lampiony.

Niech ogień z Betlejem da nam wszystkim nadzieję i radość!