Samorząd Województwa Lubelskiego zorganizował kolejne edycje programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Kwota przeznaczona na wsparcie to blisko 4 mln złotych. Środki te trafią do 1001 uczniów.

  Z programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” stypendium otrzyma dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie oraz pięciu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie. Natomiast z programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” stypendium otrzyma dwóch uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie oraz trzech uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie.

  Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki oraz przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się na terenie województwa lubelskiego; w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

  Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego przyznanych zostało 501 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r., w kwocie 3900 PLN, tj. 390 zł miesięcznie.

  Program „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).

  Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2020-2021 przyznanych zostało 500 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r., w kwocie 4000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.