Jak informuje Lubelskie Urząd Wojewódzki, kolejne dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych trafi do jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie. W najbliższym czasie kolejne umowy dotyczące dróg podpiszą m.in. samorządy trzech gmin z powiatu łukowskiego: Serokomla, Stanin i Krzywda.

  Łącznie z kolejnego dofinansowania z Funduszu Dróg Lokalnych skorzysta 13 gmin województwa lubelskiego. Otrzymają one łącznie prawie 4 mln zł.