Władze ŁKS Orlęta Łuków wystosowały petycję do mieszkańców naszego miasta, aby poparli inicjatywę dotyczącą budowy obiektów sportowych, które mają powstać przy bulwarze nad Krzną. Podpisy w formie papierowej w Urzędzie Miasta zostały złożone 11 grudnia. Podpisy online pod petycją wciąż można składać.

  W petycji czytamy: „W imieniu środowiska sportowego z Łukowa oraz innych miejscowości Ziemi Łukowskiej zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie inicjatywy samorządu miejskiego w Łukowie dotyczącej planowanej budowy infrastruktury sportowej, tj. krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią, a także obiektów na potrzeby sportów ekstremalnych: toru jazdy dla rowerów typu pumptruck, a także ścianki wspinaczkowej, skateparku i sprzętu do street workoutu.

  Jednym z najważniejszych czynników dla krzewienia sportu i rozwijania zdrowia mieszkańców, jest udostępnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej, na której będą oni w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach trenować oraz rywalizować i odnosić sukcesy. Wierzymy, że planowane do realizacji obiekty sportowe w Łukowie będą inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym i przełożą się na integrację osób z całej Ziemi Łukowskiej.

  W przytłaczającej większości działające na terenie Łukowa oraz innych miejscowości kluby, stowarzyszenia, czy sekcje sportowe nie stanowią własności jednej, czy kilku osób, nie są także nastawione na wynik ekonomiczny. Kluby te -niezależnie od dyscypliny sportu – prowadzone są przez pasjonatów i społeczników, często poświęcających swój prywatny czas i środki na wzmacnianie w młodych ludziach pozytywnych postaw i promowania przez sport naszego miasta. Powstanie i późniejsze działanie wspomnianych obiektów przypominać będzie, jakże ważną dziedziną społeczną jest sport i promocja zdrowego, aktywnego stylu życia. Obrazując ten problem na piłce nożnej, należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy zawodnicy z Łukowa i okolic odnoszą znaczne sukcesy w grupach dziecięcych (na przykład wśród dzieci z rocznika 2007 aż sześciu reprezentantów Łukowa występuje w kadrze wojewódzkiej), przerywając niestety karierę przy przekroczeniu pewnej granicy wiekowej. Te ciężkie, niekiedy wręcz traumatyczne dla młodego człowieka decyzje spowodowane są m.in. brakiem infrastruktury sportowej dostępnej w okresie zimowym. Taki stan rzeczy powoduje, że zdolni zawodnicy przenoszą się na przykład do Lublina, Siedlec lub Białej Podlaskiej, a więc do miast, gdzie funkcjonują obiekty ze sztuczną nawierzchnią. Dlatego też ważne i szczególnie cenne jest realizowanie inwestycji sportowych w taki sposób, aby były one wykorzystane także od listopada do marca, a więc w miesiącach, gdy treningi na świeżym powietrzu często nie są możliwe do realizacji, chociażby z powodów atmosferycznych.

  Licząc na zrozumienie naszej wspólnej sportowej sprawy prosimy o wsparcie i podpisanie petycji.

  Podpis online pod petycją można złożyć pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/lista_poparcia_dla_inicjatywy_dotyczcej_budowy_infrastruktury_sportowej_w_ukowie_zlokalizowanej_niedaleko_rzeki_krzny_krytego_boiska_strefy_streetworkout_cianki_wspinaczkowej_itp