1 stycznia 2021 rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2020. O stypendia mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego.

  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można składać do 31 stycznia 2021 roku.

  Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych (szczegóły w dokumencie: https://promocja.lubelskie.pl).

  Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.

  Szczegółowe informacje na stronie: www.promocja.lubelskie.pl/sport/stypendia-sportowe-3/.