W 2020 roku 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, w tym 3 uczniów Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim: Albert Woźny (kl. III Liceum Ogólnokształcącego), Dominika Wójcik (kl. III Technikum) i Ewelina Oszkiel (kl. II Technikum).

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest tylko jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

ALBERT WOŹNY
EWELINA OSZKIEL
DOMINIKA WÓJCIK