Gmina Łuków i siedem innych samorządów kończą konsultacje „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Osoby, które chcą mieć swój udział w powstaniu dokumentu, mogą podzielić się swoimi uwagami przez internet.

  Przygotowanie strategii to jeden z pierwszych, wymiernych efektów porozumienia miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmin: Adamów, Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski, Wojcieszków i Łuków. Dokument będzie potrzebny, by samorządy mogły się ubiegać o pieniądze z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

  W związku z sytuacją epidemiczną uwagi i wnioski można przekazywać za pomocą formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres: kontakt@rcklubelskie.pl.

  Termin przyjmowania uwag upływa w piątek 11 grudnia, a formularz konsultacyjny i strategię rozwoju można pobrać ze strony: www.lukow.ug.gov.pl.