Pod koniec listopada 2020 roku opublikowano listy uczniów, którzy otrzymywać będą stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

  Wśród uhonorowanych uczniów z województwa lubelskiego znaleźli się dwaj uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie – Jakub Malinowski i Bartosz Lenk oraz dwie uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie – Amelia Osak i Roksana Oleszczuk.

  Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie promocji z wyróżnieniem przy jednocześnie najwyższej w danym typie szkoły średniej ocen, minimum bardzo dobre zachowanie lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.