Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w liście na Adwent 2020 informuje m.in. o tradycyjnej poświątecznej wizycie duszpasterskiej: „Jeżeli tylko pozwolą na to warunki to zachęcam księży i wiernych, aby ona się odbyła.”

  W liście czytamy m.in.: „…Myślę, że w tym trudnym czasie szczególnie potrzeba wspólnej modlitwy, pobłogosławienia naszych domów, spotkania z duszpasterzem i rozmowy z nim na tak wiele tematów, które pojawiły się w ostatnim czasie. Ponadto przy okazji wizyty kolędowej wierni składają ofiary na utrzymanie parafii i podejmowane inwestycje gospodarcze. Proboszczowie wraz z Radą Parafialną określiła konkretne cele na jakie mają być przeznaczone składane ofiary. Cele te zostaną podane w specjalnym liście skierowanym do każdej rodziny wraz z dołączonym folderem oraz obrazkiem św. Rocha z modlitwą o ustanie trwającej epidemii. Dziękując za dotychczasowe ofiary składane na utrzymanie parafii przez cały trwania epidemii koronawirusa, bardzo proszę o dalsze wsparcie materialne parafii czy to podczas wizyty duszpasterskiej, czy też poprzez złożenie ofiary w kancelarii lub przesłanie jej na konto parafii.”