Po 25 latach kończy swoją działalność „Nowa Gazeta Łukowska”. Taką decyzję podjęło Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S. Majewskiego, wydawca miesięcznika. Jak mówi nam prezes Towarzystwa Zbigniew Pasik, decyzja została podjęta „ze względów wiekowych i materialnych”.

  Pierwszy numer „Nowej Gazety Łukowskiej” ukazał się 16 maja 1995 roku.

„W gronie Towarzystwa i Redakcji „Nowej Gazety Łukowskiej” znalazły się osoby wywodzące się z Klubu Inteligencji Katolickiej oraz kilkanaście osób różnych zawodów, zainteresowanych historią okresu międzywojennego i czasów współczesnych.. Jako lokalni patrioci wzięli się wszyscy do pracy twórczej, w wyniku której powstało lokalne czasopismo „Nowa Gazeta Łukowska”, która przez ponad 25 lat była „trybuną” wydarzeń w Łukowie i Ziemi Łukowskiej, nawiązującą do przedwojennej „Gazety Łukowskiej”, wydawanej przez naszego Patrona J. S. Majewskiego”.

…  Od momentu powstania „Nowej Gazety Łukowskiej” jej redaktorem naczelnym jest Marek Okoń. Do listopada 2020 roku ukazało się 328 numerów, o łącznym nakładzie ponad 261 tysięcy egzemplarzy. Ostatni numer „Nowej Gazety Łukowskiej” ma się ukazać w grudniu 2020 roku.