Gmina Łuków porządkuje przepisy, dotyczące gospodarki śmieciowej. Podczas sesji w piątek, 30 października radni dostosowali część przepisów lokalnych do wymogów znowelizowanej ustawy śmieciowej.

  Jedna z najważniejszych zmian dotyczy obowiązku segregacji odpadów komunalnych, który będzie dotyczyć wszystkich, w tym przedsiębiorców.

  W nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku został również wprowadzony zapis o zniżkach dla gospodarstw, które nie będą oddawać odpadów biodegradowalnych tylko gromadzić je na przydomowych kompostownikach. Wysokość nowej ulgi ma być ustalona na kolejnej sesji rady gminy. Radni ustalą też wtedy wzór deklaracji śmieciowej, którą będą musieli wypełnić ci właściciele nieruchomości, którzy zechcą skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

  Kolejną sprawą, którą rada ma się zająć na następnej sesji, będzie zmiana stawek opłat śmieciowych dla przedsiębiorców. W związku z nowymi przepisami będą musieli segregować odpady, ale z tego samego powodu będą mniej płacić za odbiór śmieci.

  Podczas piątkowej sesji radni zmienili również niektóre zapisy regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Popularny PSZOK obsługuje gminę i miasto Łuków, ale każdy samorząd ma własny regulamin, zgodnie z którym jedno gospodarstwo w gminie, w ciągu roku może na przykład oddać 4 stare opony samochodowe, a w mieście – dwa razy więcej. Rada Gminy Łuków postanowiła zlikwidować takie różnice i ujednolicić przepisy.