Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie poszukuje osób, które zechciałyby zostać wolontariuszem akcji pomocy potrzebującym „Możesz na nas liczyć”. Osoba zgłaszająca się do akcji powinna być m.in.: pełnoletnia, zdrowa, niekarana oraz  wykazująca się wysokim stopniem wrażliwości, empatii i cierpliwością wobec osoby potrzebującej.

  Zakres pracy wolontariuszy to np. zakupy w sklepie lub aptece, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci lub wyjście na pocztę. Wolontariusz udziela pomocy potrzebującym w od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. Zapisy od 6 listopada.

  Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie www.osir.lukow.pl.