Gmina Łuków wprowadza zmiany w organizacji pracy miejscowego urzędu. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od poniedziałku 26 października władze gminy proszą o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum.

  W pilnych sprawach można się kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oto najważniejsze dane kontaktowe:
Urząd Gminy Łuków: 25 798 24 39,
Urząd Stanu Cywilnego: 25 798 30 39
Dowody osobiste: 25 798 24 39 wew. 171
Księgowość: 25 798 21 87
Gospodarka odpadami: 25 798 24 39 wew. 102
Podatki: 25 798 24 39 wew. – 107 i 108
Gospodarka przestrzenna: 25 798 24 39 wew. 136
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 25 798 21 59,
Gminny Zespół Oświatowy: 25 798 24 40.