SP ZOZ w Łukowie podpisał umowę z firmą Erbud Operations na przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno – zabiegowego. Wartość umowy to aż 8 mln 947 tys. zł. Termin wykonania prac wynosi 12 miesięcy.

  Inwestycja ma poprawić obecną infrastrukturę oraz zagospodarować pomieszczenia, które aktualnie nie są wykorzystywane. W ramach remontu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z jednosalowym blokiem operacyjnym zostanie przeniesiony do pomieszczeń po byłej kuchni, dzięki temu zostanie również zwiększona liczba stanowisk intensywnej terapii z 4 do 8, co w obecnej lokalizacji nie było możliwe ze względu na ograniczenia powierzchniowe.

  W wyniku inwestycji łukowski szpital będzie spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii.