Radna Urszula Chruściel zastąpiła w Prezydium Rady Miasta Łukowa radnego Jarosława Oklińskiego. Do zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego doszło na sesji, która odbywała się w czwartek 24 września.

  Wniosek o odwołanie radnego Jarosława Oklińskiego  ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta złożył klub radnych PiS. Jak argumentował na sesji radny Artur Gałach, pomiędzy radnym Oklińskim a pozostałymi członkami klubu od długiego czasu występowała różnica zdań i doszło do obopólnej utraty zaufania. Jarosław Okliński został wykluczony z klubu i kolejnym krokiem było cofnięcie mu rekomendacji do zajmowania stanowiska w prezydium.

  Podczas sesji do wniosku klubu radnych PiS odniósł się radny Jarosław Okliński. Mówił o swojej pracy w radzie oraz zrecenzował dotychczasowe działania innych radnych PiS. Za niegodne działanie uznał m.in. to, że jeden z radnych PiS otrzymał pracę w miejskiej spółce oraz to jak zachowywał się ostatnio na obchodach rocznicy 17 września wiceprzewodniczący Przemysław Suchodolski, który nie składał kwiatów razem z delegacją władz miasta ale robił zdjęcia przedstawicielom władz powiatu. Radny Okliński mówił też o tym, że podczas jednego z klubowych spotkań wobec jego osoby były wysuwane groźby karalne. Te zachowania zdaniem radnego miały pokazać jak nierówno traktowani są członkowie klubu PiS, a on jako osoba, która na pierwszym miejscu stawia interesy miasta a nie partii, jest teraz „karana”.

  Podczas dyskusji nad wnioskiem o odwołanie radnego Oklińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego głos zabierali też i inni radni. Gorąca wymiana zdań trwała około godzinę. Ostatecznie w tajnym głosowaniu za odwołaniem Oklińskiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady Miasta opowiedziało się 12 radnych, 6 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Relacja z sesji już w piątek 2 października w Master TV.