22 września słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brali udział w spotkaniu „Zachowaj aktywność na długie lata”, które poprowadziła mgr fizjoterapii Anna Mateńka, reprezentująca Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.
  Prowadząca poruszyła m.in. zagadnienia związane
z dostosowywaniem aktywności fizycznych do indywidualnych potrzeb oraz kwestię wpływu poszczególnych ćwiczeń ruchowych na organizm człowieka. Uczestnicy wykładu poznali również możliwości wzmacniania organizmu podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych
i innych aktywności.