21 września w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury miał miejsce wernisaż wystawy uczniów ZS nr 2 w Łukowie „MŁODZI ZDOLNI skromni”.

  Na wystawie można obejrzeć prace uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. Prace są prezentacją ich zainteresowań i umiejętności. Uczniowie, którzy na co dzień uczą się różnych zawodów, potrafią też dostrzegać świat w formach artystycznych, co jest zaprezentowane na wystawie.