W dniu 5 sierpnia 2020 r. Miasto Łuków podpisało umowę z Tomaszem Soćko właścicielem firmy „PRACOWNIA ARCHITEKTURY – TOMASZ SOĆKO” na opracowanie uaktualnienia dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie”.

Wstępna koncepcja zagospodarowania placu zaprezentowana została w dniu 3 września 2020 r. podczas spotkania burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego z radnymi i projektantem. W toku dyskusji i pojawiających się pytań od radnych postanowiono, że uwagi osób obecnych na spotkaniu zostaną uwzględnione w dalszych pracach koncepcyjnych nad nowym placem.

Wolą władz miasta oraz projektanta jest odtworzenie pierwotnego, historycznego i reprezentacyjnego charakteru placu Narutowicza. Obecnie trwają kolejne uzgodnienia m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego ks. Jerzym Cąkałą.

Termin realizacji umowy do 28 grudnia 2020 r.