Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Łuków mogą nadal liczyć na paczki żywnościowe. Miejscowy ośrodek pomocy społecznej będzie w tej sprawie współpracować z lubelskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, a na razie czeka na zgłoszenia osób, zainteresowanych tą formą wsparcia.

  Zgodnie z przepisami na pomoc mogą liczyć osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi on 1402 złote, zaś dla bardziej licznych rodzin – 1056 złotych na osobę.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej musi ustalić liczbę mieszkańców, którzy kwalifikują się do objęcia wsparciem, dlatego do 15 września czeka na zgłoszenia w swojej siedzibie przy ul. Świderskiej w Łukowie. Zajmujący się tą sprawą pracownicy socjalni, obsługujący poszczególne miejscowości, przyjmują w pokojach 14, 17 i 17a.