Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem szkoły w gminie Łuków zostały doposażone w sprzęt, który można wykorzystać do organizacji tradycyjnych lekcji albo zajęć przez internet. Laptopy kosztowały 125 tys. zł, które samorząd pozyskał z programu „Zdalna szkoła+”.

  Pieniądze przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa wystarczyły na zakup 57 laptopów z oprogramowaniem. Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności sprzęt ma trafić do uczniów z rodzin wielodzietnych.

  Ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa miejscowy samorząd skorzystał także w pierwszej edycji „Zdalnej szkoły”. Wówczas gmina otrzymała 80 tysięcy złotych, które przeznaczyła na zakup 36 laptopów. Rozdzieliła je między 11 szkół, proporcjonalnie do liczby oddziałów.