Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 25 sierpnia, za uchwałami w tych sprawach, zagłosowali wszyscy radni.

  Ze sprawozdania finansowego za 2019 rok wynika, że plan dochodów został wykonany w 96,8%, a wydatków – w 96,5%. Na inwestycje wydano ponad 22,5 mln zł, czyli o kilka milionów więcej niż w 2018 roku. Prawie 10,5 miliona stanowiły dotacje zewnętrzne.

  Mimo, że ubiegły rok zakończył się deficytem, sięgającym 2 mln 730 tys. zł, to został on spłacony z nadwyżek z poprzednich lat. Choć na inwestycje przeznaczono ponad 22 mln zł, nie zaciągnięto kredytów, a dług na koniec 2019 roku wyniósł niecałe 800 tysięcy.

  Na drogi Gmina Łuków wydała łącznie około 6 mln zł, z czego ponad połowa to były pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponad 3 mln 700 tys. zł kosztowała budowa gminnego żłobka. Na liście ubiegłorocznych inwestycji jest również termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czerśli, która kosztowała około 1 mln 600 tys. zł. Ponadto wybudowano Leśny Zespół Rekreacyjno-Edukacyjny „Amonit” w Klimkach, który kosztował prawie 1 mln 400 tys. zł.