Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z firmą  „Pracownia Architektury – Tomasz Soćko” na opracowanie uaktualnienia dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie.

  Zmiany projektowe obejmują między innymi:
– zaprojektowanie nawierzchni jezdni ul. Czerwonego Krzyża i Kościelnej do skrzyżowania z ul. Nowopijarską z kostki granitowej,
– przeprojektowanie oświetlenia terenu z uwzględnieniem zachowania trwałości projektu zrealizowanego przez Miasto Łuków,
– zaprojektowanie oświetlenia fasady kościoła,
– zaprojektowanie tablic multimedialnych w technologii ICT,
– przeprojektowanie instalacji wodociągowej z uwzględnieniem jej zasięgu na całym terenie oraz zastosowaniu automatycznego podlewania i zraszania zieleni urządzonej,
– zaprojektowanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej pełne odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych,
– przeprojektowanie nawierzchni trawiastej na utwardzoną przed wejściem do kościoła w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla uroczystości kościelnych i państwowych,
– zaprojektowaniu wiaty przystankowej z elektronicznym rozkładem jazdy,
– zaprojektowaniu nawierzchni parkingu,
– projektowaniu zieleni z zastosowaniem technik architektonicznych bioklimatycznych i rozwiązań korzystnych przyrodniczo,

Projekt będzie kosztował 103 566 zł i ma być gotowy do 28 grudnia 2020 r.