Związek Miast Polskich zorganizował spotkanie z ministrem infrastruktury. Dotyczyło realizacji rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”. W spotkaniu udział brał również burmistrz Piotr Płudowski. Jak wynika z uzyskanych przez niego informacji, obwodnica Łukowa ma być gotowa dopiero w 2028 roku.

  W przyszłym roku zostanie wybrana firma, która zajmie się opracowaniem studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego. Wtedy władze Łukowa zostaną zaproszone do udziału w konsultacjach, podczas których wytyczona zostanie trasa i długość obwodnicy. W kolejnym roku GDDKiA ma złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i przystąpić do opracowania projektu obwodnicy Łukowa. Ma on być gotowy w 2025 roku. Kiedy będzie już komplet dokumentów, wówczas ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z planem budowa obwodnicy Łukowa ma rozpocząć się w 2026, a zakończyć w 2028 roku.