W czerwcu po raz drugi ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie. Zgłosiła się do niego tylko jedna kandydatka, Agata Zabielska, która w ostatnim czasie pełniła obowiązki dyrektora przedszkola.

  Spotkanie z komisją konkursową, na którym kandydatka przedstawiała swoją koncepcję na zarządzanie placówką, odbyło się w środę 22 lipca. 15-osobowa komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele burmistrza, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych oraz Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, rekomendowała burmistrzowi kandydaturę Agaty Zabielskiej na stanowisko dyrektora. Burmistrz Piotr Płudowski ostateczną decyzję podejmie w najbliższym czasie.