Gmina Łuków otrzyma unijnych funduszy dotację na budowę oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Wniosek o przyznanie 2 milionów złotych znalazł się na liście projektów, zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Jak informuje wójt Mariusz Osiak, 2 mln to  maksymalna kwota, o jaką władze gminy mogły się ubiegać. Zgodnie z zasadami PROW wysokość dotacji nie mogła przekraczać połowy kosztów netto planowanej inwestycji, a te szacowane są na 4 mln zł. Dotacja zostanie wykorzystana  na budowę obiektu, który w przyszłości będzie obsługiwać miejscowości: Gołaszyn, Ławki, Gręzówka, Wólka Świątkowa, Role i Krynka oraz Suleje i Karwacz. Budowa oczyszczalni w Gołaszynie i kanalizacji planowana jest na lata 2021 – 2023.

  Władze gminy Łuków starają się też o pożyczkę w wysokości 12 ml zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Będą one przeznaczone na budowę około 40 kilometrów sieci.

  Oczyszczalnia w Gołaszynie to jeden z kilku takich obiektów, które Gmina Łuków chce wybudować w najbliższych latach, po tym jak miasto Łuków nie zgodziło się na przyłączenie okolicznych miejscowości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kolejna oczyszczalnia jest planowana w okolicach Zalesia, Sięciaszki Pierwszej i Sięciaszki Drugiej. W przyszłości ma ona zastąpić obiekt w Ryżkach, który jest już wyeksploatowany i ma zbyt małe moce przerobowe. Trzecia oczyszczalnia jest potrzebna na wschodzie gminy Łuków. Ma obsługiwać: Turze Rogi, Strzyżew, Zarzecz Łukowski, Kownatki i Aleksandrów, których mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni.