16 czerwca rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. W sześciu łukowskich szkołach podstawowych egzaminy będzie zdawać w sumie 350 uczniów.

  W Szkole Podstawowej nr 1 będzie najwięcej uczniów, którzy przystąpią do egzaminu – 115. W Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu przystąpi – 32 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 3 – 13, w Szkole Podstawowej nr 4 – 63 i w Szkole Podstawowej nr 5 – 111. Egzamin ósmoklasisty odbywa się również w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych. Do egzaminów podchodzi tam 16 uczniów.

  Ósmoklasiści będą pisać przez trzy dni. Pierwszego dnia będzie to egzamin z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego z języka obcego.

  Uczniowie poznają wyniki 31 lipca i będą one mieć wpływ na dostanie się przez nich do wybranej szkoły średniej.