9 czerwca Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z Wykonawcą: TENEO Piotr Gregorczyk z siedzibą 01-982 Warszawa, ul. Trylogii Nr 2/16 w przedmiocie budowy żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i robót towarzyszących.

Zakres robót obejmuje:

1.Budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku żłobka miejskiego z funkcją użytkową dla 48 dzieci o powierzchni zabudowy ok. 430 m2 i kubaturze równej 2187 m3.

2.Budowę zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, w tym zjazdu na działkę, ogrodzenia, utwardzenia terenu, przyłączy i instalacji doziemnych oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu przewidzianych projektem.

3.Przebudowę zewnętrznych elementów komunikacyjnych (schodów i tarasów) istniejącego na przedmiotowej działce budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Termin wykonania: 20 listopada 2020 r.

Wartość zamówienia: 2 151 048,46 zł.

  Bezpośrednio po podpisaniu umowy, w obecności kierownika budowy, został przekazany plac budowy. Wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac w przyszłym tygodniu.

  Zadanie pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków” dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020 moduł 1a.