Komisarz Wyborczy powołał składy obwodowych komisji wyborczych w gminach powiatu łukowskiego.

  Zgodnie z kodeksem wyborczym, obwodowe komisje wyborcze powinny liczyć od 7 członków (w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców) do 13 członków (w obwodach liczących ponad 3000 mieszkańców). Kandydatów do komisji zgłaszają komitety wyborcze. W razie braku zgłoszeń komitety mogą wskazać kolejnych kandydatów. Jeśli i to nie pomoże, komisarz wyborczy powinien uzupełnić skład, tak aby liczył minimum 5 osób.

  W powiecie łukowskim, aż 29,2% komisji liczy jedynie 5 osób. Najliczniejszą jest obwodowa komisja nr 1 w Adamowie. W jej skład wchodzi 11 członków. W komisjach dominują ludzie Dudy, Kosiniaka-Kamysza i Bosaka 210 członków obwodowych komisji wyborczych (21%) zostało zgłoszonych przez komitet wyborczy Andrzeja Dudy. Następni w kolejności są osoby zgłoszone przez komitety Władysława Kosiniaka-Kamysza (133 osoby) i Krzysztofa Bosaka (101 przedstawicieli). Komitet wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zgłosił w komisjach zaledwie 5 osób.