Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że żłobki, przedszkola i szkoły będą zamknięte do 24 maja. Podał też terminy egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasistów. Tegoroczni maturzyści nie będą zdawać egzaminów ustnych.

  Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

  24 kwietnia zakończył się rok szkolny dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Nie ma jednak tradycyjnych uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła sama określa tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty będą  odbierane indywidualnie przez uczniów w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej przedszkola i szkoły będą zamknięte do 24 maja.