23 kwietnia odbyła się w Łukowie sesja Rady Miasta. Podczas obrad pojawiły się pytania m.in. o to, jak samorząd może pomóc przedsiębiorcom w czasach epidemii. Radni pytali m.in. czy są już podania o zwolnienia z lokalnych podatków, m.in. od nieruchomości i środków transportu.

  Jak się okazuję, do urzędu wpłynęło już ponad 20 podań dotyczących umorzenia lub rozłożenia na raty lokalnych podatków. Każde z tych podań jest rozpatrywane indywidualnie.

  Podczas sesji padła również informacja, że zgodnie z tzw. ustawą o epidemii, to nie burmistrz, a Rada Miasta jest upoważniona do tego, aby podejmując stosowną uchwałę zwolnić lub też obniżyć podatki wobec tych grup, które ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, poniosły straty.

Burmistrz zwrócił też uwagę na to, że niższe wpływy z podatków lokalnych to niższe dochody do budżetu miasta i konieczność rezygnacji na przykład z planowanych miejskich inwestycji.