Od połowy marca nie odbywają się treningi ani żadne sportowe zawody. Co więc z dotacją przyznaną przez burmistrza Łukowa na kluby, organizacje i stowarzyszenia sportowe? Pytany o to burmistrz Piotr Płudowski odpowiada, że będą w tej sprawie prowadzone rozmowy i negocjacje.

  Każdego roku w Urzędzie Miasta w Łukowie rozpisywany jest konkurs na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przystępują do niego m.in. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia i kluby. W tegorocznej edycji konkursu do podziału było 455 tysięcy złotych. Pieniądze przyznano 11 podmiotom. Największa kwota trafiła do ŁKS Orlęta Łuków– 370 tysięcy złotych.

  Kluby, stowarzyszenia i organizacje wydają miejską dotację zgodnie z ustalonym harmonogramem. To w nim zapisane są wydatki m.in. na wynagrodzenia trenerów, wyjazdy na zgrupowania i zawody oraz na organizację sportowych imprez. Ale od połowy marca wszystko stanęło. Nie ma treningów, zawodów i wyjazdów. Harmonogramy nie są realizowane. To zaś oznacza, że nie ma na co wydawać pieniędzy przyznanych w ramach konkursu.

  Czy kluby, organizacje i stowarzyszenia będą więc musiały zwrócić miejską dotację? Pytany o to przez nas burmistrz Piotr Płudowski odpowiada: „Jeżeli w stanie pandemii te organizacje nie są w stanie wykonywać założonego wcześniej harmonogramu, to te środki nie mogą być wydatkowane. Ale oczywiście jesteśmy otwarci na to, aby dokonywać zmian w harmonogramach. I jeżeli będzie istniała możliwość żeby te niewykonane zadania zostały zrealizowane w późniejszym terminie, to będziemy oczywiście wykazywać się zrozumieniem i zmiany w umowach pomiędzy nami a organizacjami sportowymi będą dokonywane”.

  Przypomnijmy, że Orlęta otrzymały dotację na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w piłce nożnej, w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie i piłce siatkowej. 

  UKS-y otrzymały pieniądze na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym. Ponadto poszczególne stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie na szkolenie i udział w zawodach pływackich, piłki ręcznej, lekkoatletycznych, szachowych i innych.