Lubelski Urząd Wojewódzki od 22 kwietnia do odwołania wprowadził ograniczenia w wykonywaniu zadań. Dotyczy to m.in. wydawania paszportów.

   Wizyty klientów w sprawie złożenia wniosku o dokument paszportowy będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych) wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami:
Lublin – tel. 81/74 76 447 lub 81/74 77 400
Biała Podlaska – tel. 83/34 49 254
Chełm – tel. 82/56 27 621
Zamość – tel. 84/67 76 535

  Odbiór gotowych dokumentów będzie odbywał się tylko w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 10.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – klienci powinni kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta tel. 81/74-24-100

   Cudzoziemcom będą wydawane jedynie karty pobytu – w godzinach 10.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

   Wizyty klientów w sprawie potwierdzania profilu zaufanego będą umawiane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

   W przypadku przebywania na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wcześniej umówionej wizyty klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.

  Wojewoda apeluje też o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową i zachęca do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego.