Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, które obowiązuje od 20 kwietnia, liczba osób biorących udział w Mszach Świętych jest teraz uzależniona od powierzchni danego kościoła. To oznacza, że w czterech łukowskich kościołach w Mszach Świętych będzie mogło brać udział od 35 do 66 osób.

  Najwięcej osób – bo 66, będzie mogło uczestniczyć w Mszy Świętej w kościele Świętego Brata Alberta. W kościele NMP Matki Kościoła – 60 osób. W kościele Przemieniania Pańskiego – 53 osoby, a w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, który ma najmniejsza powierzchnię, 35 osób.
  W kaplicy w Świdrach w Mszy Świętej będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 10 osób. W Dębowicy liczba osób biorących udział w Mszy Świętej została określona na 20 osób, a w kaplicy w Sulejach na 10 osób.


  Osoby biorące udział w Mszach Świętych są zobowiązane do zachowania odpowiedniego dystansu co najmniej 2 metrów oraz zakrywania nosa i ust.