Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie poszukuje wolontariuszy, którzy będą nieść pomoc osobom potrzebującym, seniorom lub niepełnosprawnym w podstawowych codziennych czynnościach, takich jak zakupy, czy wyprowadzenie psa na spacer.

  Zgłoszeń zainteresowane osoby mogą dokonywać za pośrednictwem udostępnionej przez OSiR ankiety, na adres e-mail: osir-lukow@wp.pl. Sama pomoc ma natomiast odbywać się w dni powszednie w godz 8-18.

  Podmiotem koordynującym akcję wolontariacką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie wspomagany dodatkowo przez Miasto Łuków, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie i Komendę Powiatową Policji w Łukowie.

Kto może zostać wolontariuszem?

W akcji „możesz na nas liczyć” wolontariuszami mogą zostać pełnoletnie osoby wykazujące się wysokim stopniem wrażliwości, empatii i cierpliwości wobec osoby potrzebującej. Z racji panującej obecnie epidemii koronawirusa, z możliwości zostania wolontariuszem wykluczone będą osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym objętym kwarantanną, a także o złym stanie zdrowia. Dodatkowo wymagane jest zaakceptowane regulaminu wolontariatu akcji „Możesz na nas liczyć”, a także niekaralność.

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje  ponadto, iż start akcji „Możesz na nas liczyć”, a tym samym fizyczne niesienie pomocy potrzebującym, uzależniony jest od uprzedniego utworzenia bazy wolontariuszy. Pomoc na zasadzie wolontariatu będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, a wolontariusze zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk. Otrzymają oni także identyfikator, który zawierać będzie imię i nazwisko, nr identyfikacyjny oraz zdjęcie.

  Każdą wizytę wolontariusza u osoby potrzebującej będzie poprzedzał telefon, w którym zostaną przekazane informacje dot. personaliów wolontariusza i planowanej godziny pojawienia się osoby. Czynności te zostaną wykonane przez koordynatora akcji, jakim jest OSiR w Łukowie.

Osoba, która chce zostać wolontariuszem i poznać szczegóły akcji, proszona jest o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Dane kontaktowe OSiR:
21-400 Łuków, ul. Browarna 63
tel. +48 25 798 23 89, 515 137 778
e-mail: osir-lukow@wp.pl